بیانیه های پاما
ششمین نشریه تخصصی مدیریت پسماند سبززیور با محوریت مطالب زیست محیطی چاپ شد.
چهارشنبه 14 تير 1396
ادامه
آرشیو بیانیه ها
کاربران سایت

مصاحبه و گزارش
یک فعال حوزه محیط زیست ضمن ارائه پیشنهاداتی درباره اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم، ویژگی‌ها و شرایط لازم برای گزینه ریاست این سازمان را برشمرد و گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید از بدنه این سازمان انتخاب شود.
مصاحبه ها
کارزار یک شاخه گل
روزشمار فعالیت های پاما
گزارش ها